Yến đảo nguyên tổ

Thông tin chung

Ảnh

Nội dung chia sẻ

Yến trắng đảo đẹp, thân dày và sù sì, tổ khum tròn hơn yến nhà, lông ít, còn nguyên tổ tự nhiên, nở nhiều trong nước, còn nguyên lông.
Nguồn yến được lấy trực tiếp từ các đảo tại Khánh Hòa, Hội An và các tỉnh miền trung Việt Nam, luôn đạt chất lượng tốt nhất và độ khô tối đa, luôn có tại cửa hàng

Chia sẻ: 

Liên hệ với Công ty Yến Phương


it service one